redundancy

redundancy
perteklumas statusas T sritis informatika apibrėžtis Turėjimas ko nors daugiau, negu reikia normaliam funkcionavimui. Gali būti vertinamas teigiamai, kaip savybė, panaudojama didinti atsparumą trikdžiams ir klaidoms, arba neigiamai, kaip savybė, be reikalo didinanti sudėtingumą. Kompiuterijoje naudojama įrangos patikimumui didinti, todėl dažniau vartojamas teigiama prasme. pavyzdys(-iai) algoritminis perteklumas, aparatinis perteklumas, kalbos perteklumas, kodo perteklumas, valdomasis perteklumas. atitikmenys: angl. redundancy

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

 • redundancy — re‧dun‧dan‧cy [rɪˈdʌndənsi] noun redundancies PLURALFORM [countable, uncountable] especially BrE HUMAN RESOURCES when someone loses their job in a company because the job is no longer needed: • Over 2000 car workers now face redundancy. • Sev …   Financial and business terms

 • Redundancy — may refer to: Redundancy (engineering) Redundancy (information theory) Redundancy (language) Redundancy (total quality management) Redundancy (user interfaces) Data redundancy Gene redundancy Logic redundancy Redundant acronym syndrome syndrome… …   Wikipedia

 • redundancy — I noun duplication, excess, excessiveness, immoderation, inordinacy, inordinate amount, needlessness, nimiety, overplus, oversupply, pleonasm, recurrence, redundance, redundantia, reiteration, repetition, restatement, retelling, superabundance,… …   Law dictionary

 • redundancy — • ‘She is lively and vital enough to be a member of a terrorist gang.’ ‘Lively and vital,’ said Harvey, ‘lively and vital one of these words is redundant.’ Muriel Spark, 1984. English idiom is characterized by redundancy, or apparent redundancy,… …   Modern English usage

 • Redundancy — См. Резервирование Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 …   Термины атомной энергетики

 • redundancy — theory of truth …   Philosophy dictionary

 • redundancy — *verbiage, tautology, pleonasm, circumlocution, periphrasis Analogous words: wordiness, verbosity, prolixity, diffuseness (see corresponding adjectives at WORDY): inflatedness or inflation, turgidity, tumidity, flatulence (see corresponding… …   New Dictionary of Synonyms

 • redundancy — [ri dun′dən sē] n. pl. redundancies [L redundantia] 1. the state or quality of being redundant; superfluity 2. a redundant quantity; overabundance 3. the use of redundant words 4. the part of a redundant statement that is superfluous 5. Brit.… …   English World dictionary

 • redundancy — noun (BrE) ADJECTIVE ▪ large scale, major, mass, massive ▪ The closure of the mine led to large scale redundancies. ▪ possible, threatened ▪ …   Collocations dictionary

 • redundancy */*/ — UK [rɪˈdʌndənsɪ] / US noun Word forms redundancy : singular redundancy plural redundancies 1) [countable/uncountable] British a situation in which someone is told to leave their job because they are no longer needed face redundancy: Over 500… …   English dictionary

 • redundancy — noun /ˈriˌdʌndən̩si,ˈrɪdʌndən̩(t)si/ a) The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”